Pravni detalji

Naziv web stranice

Invictus Dizajn je “umjetničko ime” freelance web developera Željka Vinkovića. Koristi se isključivo na web stranici www.invictus-dizajn.com i na pripadajućim profilima i stranicama na društvenim mrežama.

Ugovor o autorskom djelu

Kako bi sve bilo po pravnim normama Republike Hrvatske, Invictus Dizajn radi isključivo putem ugovora o autorskom djelu, a nositelj ugovora je Željko Vinković.

Obavezni podaci na web stranici

Iako se ovo mnogima ne čini kao bitna stavka pri izradi web stranice, uvjeravam vas da je veoma bitno koje podatke na nju stavljate, odnosno koje ste podatke obvezni staviti. Dakle, ukoliko predstavljate trgovačko društvo koje je registrirano kao d.o.o. ili d.d. onda na Vašoj web stranici morate imati sljedeće:

  • Naziv i skraćeni naziv tvrtke
  • Sjedište tvrtke
  • Sud kod kojeg je tvrtka upisana u Sudski registar
  • Broj pod kojim je tvrtka upisana u sudski registar
  • Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva, te da li je temeljni kapital uplaćen u cijelosti
  • Ukoliko nije uplaćen u cijelosti, potrebno je navesti koji dio temeljnog kapitala nije uplaćen
  • Kod dioničkog društva, ukupan broj izdanih dionica i njihovi nominalni iznosi
  • Prezimena i najmanje jedno ime člana Uprave društva
  • Kod dioničkog društva članovi uprave, odnosno izvršni direktori i predsjednik nadzornog odnosno upravnog odbora
  • Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa

Ukoliko se ne pridržavate navedenih normi, propisana kazna je do 50.000,00 kn za trgovačko društvo i 7.000,00 kn za odgovornu osobu. Sve navedeno ne odnosi se na obrte.

Više o navedenom možete pročitati u članku 21 Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 107/07) gdje se propisuju obaveze načina objave osnovnih podataka koje trgovačka društva trebaju istaknuti na svojim web stranicama.