Invictus Dizajn

Direkt

U siječnju 2024. godine uspješno sam kompletirao web stranicu političke stranke Direkt iz Splita.

Web stranica je određena vizualnim identitetom političke stranke u što uključujemo boje i logotip.

Stranica je koncipirana kao novinski web portal na kojem će stranka komunicirati s građanima o važnim temama vezanima za grad Split i Splitsko-dalmatinsku županiju.

Nakon uspješne izrade web stranice i njenog News Rooma, nastavljamo suradnju u obliku mjesečnog održavanja.

Politička stranka Direkt
WordPress, Divi, PHP, HTML, CSS, JQuery
siječanj, 2024.
https://direkt-split.com/